Anunț – Licitație pășune Borlești (Neamț)

0

ANUNT

· 1 . Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Borlești, str. Principală nr.86, Borlești, judeţul Neamț, telefon 0233297371, fax 0233297371, email [email protected]

·  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Suprafața totală de 182,30 ha de pășune, aparținând domeniului public al comunei Borlești, cu următoarele trupuri:Trup 1 Funduri 30 ha; Trup 2 Funduri 32,22 ha;Trup 1 Troace 40,00 ha; Trup 2 Troace 19,00 ha; Trup 3 Troace 31,08 ha; Trup 1 Breahna 10,00 ha; Trup 2 Breahna 5,00 ha; Trup 3 Breahna 5,00 ha; Trup 4 Breahna 10,00 ha conform Caietului de sarcini, aparținând domeniului public al comunei Borlești, județul Neamț. Închirierea se realizează în conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind codul administrativ si HCL nr. 17/28.02.2023.

·  3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc in Caietul de sarcini.

·  3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Prin solicitare scrisă direct la Comuna Borlești, str. Principală nr. 86, sat Borlești, județul Neamț.

·  3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment Registratură, telefon:0233297371, fax:0233297353, e-mail:[email protected].

·  3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 Ron. Se achită la casieria instituției.

·  3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 28/03/2023, Ora 12.oo.

·  4. Informații privind ofertele: Ofertele se depun în două plicuri sigilate, unul in interior și unul în exterior.

·  4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 03/04/2023, Ora 10.00.

·  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Borlești, str. Principală nr. 86, sat Borlești, comuna Borlești, județul Neamț.

·  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

·  5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 03/04/2023, Ora 12.00, la Comuna Borlești, str. Principală nr.86, Borlești, judeţul Neamț.

·  6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Neamț-Secția contencios administrativ, localitatea Piatra Neamț, str. Republicii nr. 16, tel:0233212294, e-mail:[email protected].

·  7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 13/03/2023.

telegram ziar piatra neamt
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate