Comuna Borlești – Licitație publică pentru închiriere spațiu de 38 mp, situat în incinta imobilului „Baie comunală”

0

A N U N T

COMUNA BORLEȘTI, str. Principală nr.86, Borlești, judeţul Neamț, telefon 0233297371, fax 0233297371, email [email protected]

Organizează  în data de 26.01.2022, ora 12,00, licitație publică cu ofertă în plic închis, în vederea închirierii pentru o perioadă de 3 ani a unui  spațiu în suprafață de 38 mp, situat în incinta imobilului „Baie comunală”, aparținând domeniului public al comunei Borlești, înscris în Cartea Funciară nr.53239, număr cadastral 53239, conform HCL nr.99/16.12.2021, în baza OUG nr.57/2019.

 Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în Caietul de Sarcini, care se poate achiziționa de la sediul Primăriei comunei Borlești  – Compartiment Registratură telefon: 0233297371, fax:0233297353, email: [email protected].  Costul este de 50 lei. Se achită la casieria instituției.

Taxa de participare este de 100 lei.

Garanția de participare 300 lei.

Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 19/01/2022, ora 16,00

Ofertele se depun în două plicuri sigilate, unul interior și unul exterior, la Primăria comunei Borlești, str. Principală nr.86 sat Borlești, comuna Borlești, județul Neamț..

Data-limită de depunere a ofertelor: 26/01/2022, ora 10,00.

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfăîșura în data de  26/01/2022, ora 12,00 la sediul Primăriei comunei Borlești, str. Principală nr.86, sat Borlești, comuna Borlești, județul Neamț.

Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Neamț – Secția Contencios Administrativ.

PRIMAR,

GEORGE MUTU

telegram ziar piatra neamt
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate