Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

0

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA NEAMȚ (JUDEȚUL NEAMȚ) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Secția Boli infecțioase;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Secția Boli infecțioase;
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Secția Boli infecțioase;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-Ginecologie la Secția Obstetrică-Ginecologie;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secția Obstetrică-Ginecologie;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală, având competență în Computer tomograf și în Rezonanță magnetică nucleară, pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Secția Chirurgie generală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la Unitatea Primire Urgențe
– SMURD;
• un post cu jumătate de normă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de familie, având competență/atestat în Medicină de urgență, la Unitatea Primire Urgențe – SMURD;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Oncologie medicală la Secția Oncologie medicală;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Anestezie și Terapie Intensivă la Secția Anestezie Terapie Intensivă;
• trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și Terapie Intensivă la Secția Anestezie Terapie Intensivă;
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Anestezie și Terapie Intensivă la Secția Anestezie-Terapie Intensivă.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverință/certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0233.219.440, int. 193.

publicatie-VM

telegram ziar piatra neamt
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate